Inzercia

Ing. Jana Zrubcová

zrubcova@4ma.sk

mob.: 0905 809 603

tel.: +421 2 52 92 32 22

Adresa redakcie

Season Report, 

Obchodná 22/A, 

811 06 Bratislava, 

office@4ma.sk , 

mob.: 0905 809 603,  

tel.: +421 2 52 92 32 22, 

fax:+421 2 52 92 32 22

Adresa vydavateľa

4MA.MEDIA, s.r.o.,

Obchodná 22/A,

811 06 Bratislava