wealt

INVESTUJTE DO VZDELANIA

Hovorte po anglicky už za 6 týždňov

Metóda výučby, ktorú používajú v jazykovej škole Best English nadchne každého. Zabudnite na knihy, pracovné zošity a cvičenia. Overené vyučovacie postupy a dobrá nálada zaručia, že sa prestanete učiť angličtinu, ale začnete ňou konečne hovoriť. Efektívnosť tejto metódy opísali lektorky Diana Dubovská a Zuzana Vilčeková. Svoje skúsenosti so študentmi, ktorí do jazykovej školy prídu, priblížila aj Eva Koštialiková so študijným poradcom Michalom Gučíkom. 

? V čom je vaša metóda iná a efektívnejšia oproti bežne dostupným na trhu?

Hlavný rozdiel je v tom, že študenti vidia, že tá metóda je ľahká a jednoduchá. Vďaka nej sú potom zhovorčivejší a začínajú si viac veriť. Pri výučbe nepoužívame knihy ani pracovné zošity. Stačí nám pero, zošit a dobrá nálada. Obrovský rozdiel je v tom, že študenti sa všetko naučia v škole. Doma sa nemusia učiť ničnové, len si to zopakujú a urobia domáce úlohyDôležité je naučiť študentov postup, ako tvoriť vlastné vety a to, aby si pri výučbe vedomosti opakovali. Nové slovíčka aj gramatika sú skryté v príkladových vetách.

? Majú študenti predstavu, čo ich na vyučovaní v Best English čaká?

Mnohí si to nevedia predstaviť, no keď sa na to dajú, zistia, že to zvládajú. Väčšina študentov sa na ten systém dokáže nastaviť a po absolvovaní jedného kurzu si kúpia ďalší, o úroveň vyšší.

? Ako sa vyjadrujú a pôsobia študenti, ktorí k vám prídu po prvýkrát?

Na začiatku kurzu pôsobia záujemcovia ostýchavo, najčastejšie k nám chodia takí, ktorí chcú na sebe pracovať. Tí, ktorí na sebe nechcú pracovať, si nedokážu predstaviť, že by u nás dokázali sedieť 3x do týždňa po 3 hodiny a ešte k tomu sa učiť aj doma. Presvedčí ich to, že veľmi rýchlo uvidia pokroky a už po 5 týždňoch sa kurz naplno prejaví. 

? Ako sa absolventi zmenia po ukončení kurzu?

Študenti sú iní, cítia sa oveľa istejší. Tešia sa, že sa s nami dokážu viac rozprávať po anglicky ako predtým. V priemere k nám chodí 112 študentov týždenne a na všetkých vidieť pokroky. Na kurzy k nám sa chodí s radosťou, lebo už po niekoľkých vyučovacích hodinách začnú záujemcovia vnímať, že sa zlepšujú. Najvýraznejší pokrok vidieť po absolvovaní troch úrovní, každá trvá 5 až 6 týždňov.

? Koľko lektorov v škole učí, aký je maximálny počet študentov v skupine, a ako prebieha výučba?

Vyučuje u nás 7 pedagógov a v skupine je maximálne 16 ľudí, ale priemer je okolo 12 ľudí a menej. Záujemcovia si pred začiatkom kurzu napíšu test, vďaka ktorému ich zaradíme do skupín podľa vedomostí. Študenti pracujú v pároch a všetci majú rovnaký priestor na komunikáciu, ktorá tvorí asi 80% z vyučovacej hodiny. Vo výučbe sa posúvate veľmi rýchlo, lebo kurzy sú intenzívne. Študenti hovoria, že sa u nás za pár týždňov naučili to, čo neboli schopní absorbovať niekoľko rokov, a to nás teší. Všetko, vrátane metódy výučby, si môžu záujemcovia vyskúšať na bezplatnej ukážkovej hodine.

? Čo najviac zaberá na študentov, ktorí sa chcú rýchlo naučiť po anglicky a nevedia ju?

Dôležité je študentov na hodinách uistiť v tom, čo vedia, vďaka tomu sa im zdvihne sebavedomie a lepšie sa s nimi pracuje. Keď človek veľa používa to, čo vie, je neskôr schopný absorbovať aj ťažšie veci. Dôležité je dovysvetľovať si základné vedomosti, na nich ďalej stavať a vždy si ich precvičovať.

? V čom sa metóda z vašej pedagogickej praxe najviac líši, ktorou sa vyučuje v Best English?

Naša metóda je veľmi prirodzená, každé nové slovíčko sa používa vo vlastných myšlienkach, a tým, že si to študenti predstavujú, si to skôr zapamätajú. Nás lektorov na tom baví najviac to, že študenti sa pri výučbe zabávajú. Nie je to o nudných cvičeniach a doplňovačkách. Ľudia si totiž uvedomujú, že s lepšou angličtinou prichádzajú lepšie pracovné príležitosti a baví ich učiť sa. Naša metóda dáva šancu naučiť sa po anglicky aj ľuďom, ktorí sa nevedia prebiť cez klasické metódy a školský systém. Nezaťažujeme ľudí zbytočnosťami, naučíme ich konkrétnu vec a keď ju vedia, pokračujeme ďalej. Zmyslom je, aby sa človek vedel dorozumieť v každej situácii.

? Museli ste pred pôsobením v jazykovej škole absolvovať nejaký kurz a ako sa pripravujete na hodiny?

Keď sme sa chceli zamestnať v Best English, museli sme absolvovať 3 rôzne tréningy. Učili sme sa komunikovať a porozumieť študentom, ďalej ako zvládnuť princípy nami používanej metódy a absolvovali sme aj učiteľský kurz. Každá hodina pred študentmi si vyžaduje osobitnú prípravu podľa vopred určených osnov. Či už ide o naštudovanie všetkých slovíčok z danej oblasti, alebo prípravu vizuálnych pomôcok. Zo študentov sa snažíme dostať maximum a našou metódou sa nám to darí. Aj keď ide o skupinový kurz, vždy si dáme záležať na individuálnom a ľudskom prístupe. 

www.best-english.sk
SR
Vydanie JAR 2017

Comments are closed.