Dom pri lese

Créme de la Créme slovenskej architektúry

Cena za architektúru Slovenskej komory architektov (CEZAAR) je každoročnou súťažnou prehliadkou toho najlepšieho, čo sa v architektúre na Slovensku za predchádzajúce dva roky udialo. My sme pre Vás ako prví vybrali z prihlásených diel tie, ktoré podľa nás, ponúkajú zaujímavé riešenia v oblasti bývania. Výsledky nominácií po hodnotení odbornou porotou sa dozviete koncom júla a všetky prihlásené diela si môžete pozrieť na www.cezaar.tv .

Vila v Záhorských sadoch
Bratislava
Kategória: Rodinné domy Rok realizácie: 2017
Názov ateliéru: Pokorny architekti
Autor: Pavol Pokorný
Spolupráca: Tomáš Ružiak, Patrícia Botková, Bjorn Kierulf
Foto: Marcel Rebro, Pavel Meluš

Vila v Záhorských sadoch je príkladom energeticky úsporných projektov, ktoré stavajú na silnom architektonickom koncepte. Ide o stavbu na báze dreva, s veľmi jednoduchým základným princípom: všetko dôležité v dome má kontakt s južným exteriérom. Centrálna pozícia obytnej časti, ktorá má výšku 6m, je obklopená miestnosťami potrebnými pre každodenné užívanie domu, pričom na poschodí sú dve hosťovské izby. Južná fasáda je po celej dĺžke prekrytá hlbokým gánkom. Jeho umne navrhnutá sklenená strecha však zabezpečuje dostatok denného svetla. Je zjavné, že už aj na Slovensku rastie dopyt po energeticky úsporných projektoch s kvalitným architektonickým riešením.

Dom pri lese 4
Rusovce
Kategória: Rodinné domy Rok realizácie: 2017
Názov ateliéru: atelier MOLNÁR-PERÁČEK s.r.o.
Autori: Ľubomír Peráček, st., Ľubomír Peráček, ml.
Foto: Ľubomír Peráček, ml, Jozef Barinka

Jedinečné miesto, akým je rozhranie lužného lesa v Rusovciach, si vyžaduje citlivý prístup.
Je teda prirodzené, že rodinný dom je konštrukčne aj kompozične navrhnutý tak, aby vhodne komunikoval s okolím lužného lesa a vytváral s ním harmonickú jednotu. Okná umožňujú využiť potenciál genia loci a prepájajú dom najmä s dominantnými dubmi v záhrade. Dom je riešený ako trojizbový, s dennou časťou orientovanou na záhradu a s nočnou časťou na poschodí s výhľadom do nádherného priľahlého lesa. Strešná terasa poskytuje pokojné a tiché miesto na oddych.

Obytný súbor Nová terasa 2
Košice
Kategória: Bytové domy Rok realizácie: 2017
Názov ateliéru: Vallo Sadovsky Architects
Autori: Oliver Sadovský, Matúš Vallo, Branislav Husárik, Peter Janeček, Mateja Vonkomerová, Silvia Rosíková
Spolupráca: Michal Marcinov, Andrej Badin, Anna Kvasniaková, Karin Tajtiová
Foto: Pavel Kudiváni

Dôležitým príspevkom do diskusie o bytových domoch je v prípade Novej Terasy koncept vnútroblokov, ako poloverejného kontrolovaného priestoru, kde majú prístup majitelia bytov. Autori reflektujú na potreby budúcich obyvateľov tak, aby im umožnili stretávanie, deťom bezpečnú hru, ale aj niektoré z výhod u nás zatiaľ netypických pre bytové domy: tzv. „urban gardening“. Okrem nich sa v západnej časti pozemku, na rozhraní bytových domov a radovej zástavby, nachádza multifunkčné ihrisko. Je zjavné, že pri kúpe bytov sa zvýšil dôraz na verejné priestranstvo, ktoré bytové domy obklopuje, a dobrá dispozícia alebo pekná fasáda už nestačí.

Bytové domy pri potoku
Stupava
Kategória: Bytové domy Rok realizácie: 2016
Názov ateliéru: Architekti.sk
Autori: Matúš Polák, Martin Rezník, Juraj Makový
Foto: Martin Rezník

Stále viac ľudí vyhľadáva byty v domoch s menšou mierkou, ktoré im na jednej strane poskytujú výhody bytu, na strane druhej citlivo pracujú aj s niektorými atribútmi typickými pre rodinné domy: okolie, zeleň, súkromie. Tento efekt dosiahli autori pätice bytových domov v pokojnom prírodnom prostredí tým, že každý byt má vlastnú terasu, alebo predzáhradku. Obyvatelia bytov si tak môžu plne užiť lokalitu pri potoku. Napriek na prvý pohľad jednoduchej architektúre, architekti nezabudli na výtvarno a typické zábradlia nahradili tehlovými v perforovanej štruktúre.

Hájpark
Bratislava
Kategória: Bytové domy
Rok realizácie: 1.etapa: 2016 / 2.etapa: 2017
Názov ateliéru: 1.etapa: Katarína Jägrová a Drahan Petrovič / 2.etapa: GutGut a Drahan Petrovič
Autori: Lukáš Kordík, Štefan Polakovič, Drahan Petrovič, Katarína Jägrová, Jana Benková, Samuel Zeman, Katarína Bergerová, Patrícia Botková
Foto: Bohumil Šálek

Projekt, ktorý bol budovaný v dvoch etapách, je ďalším príkladom úspešného architektonicko – krajinársko konceptu, ktorý vytvára nielen priestor na bývanie, ale aj pre komunitný život. Okrem
dominantných pôvodných stromov, pri ktorých domy takpovediac ustupujú a majú najužší možný pôdorys, prináša tento súbor aj nové prvky občianskej vybavenosti a priestory pre život v exteriéri: nové stromy, kvetinové záhony, trávnaté plochy, jazierko, námestie s lavičkami, ohnisko, materskú škôlku, kaviareň, spoločenskú sálu a dve detské ihriská. Autori opäť zopakovali aj koncept variabilných pôdorysných alternatív, z ktorých si klienti mohli vybrať. Čiže: opäť reflexia na tému komfortu rodinného domu v bytovom dome.

Mlynica
Bratislava
Kategória: Obnova a prestavba
Rok realizácie: 2017
Názov ateliéru: Gutgut
Autori: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková, Tomáš Vrtek
Spolupráca: Roman Žitňanský, Katarína Bergerová, Patrícia Botková
Foto: Jakub Skokan, Martin Tůma (BoysPlayNice)

Aj keď sa nejedná o budovu s primárnou funkciou bývania, rozhodli sme sa zaradiť ju do našej selekcie. Dôvodom bola skutočnosť, že po mnohých nevyužitých šanciach, ktoré Bratislava mala so svojim industriálnym a post-industriálnym dedičstvom je záchrana Mlynice, jednou z výnimočných a úspešných konverzií. Ide o budovu, v ktorej sa od šesťdesiatych rokov vyrábali tvárnice, dosky a panely z pórobetónu. Návrh stavia na kontraste starého a nového, zdôrazňuje kvalitu pôvodného objektu. Z bývalej industriálnej budovy, čisto výrobného charakteru, sa po rekonštrukcii stal moderný objekt zmiešanej funkcie, ktorý žije kultúrnymi podujatiami, poskytuje priestor pre administratívu a v malom rozsahu aj pre bývanie vo voľných dispozíciách.

BD Prešov Plzenská
Prešov
Kategória: Bytové domy
Rok realizácie: 2016
Názov ateliéru: zerozero
Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla
Foto: Pavol Šilla, archív zerozero

Podobne ako v zahraničí, aj na Slovensku sa postupne presadzujú obytné štruktúry, v ktorých sa spájajú radové zástavby s bytovými domami. Úspešným príkladom realizácie takéhoto celku je aj hybridné spojenie radovej zástavby a bytového domu v širšom centre Prešova. Téma súkromia v širšom centre mesta je tu zastúpená radovou zástavbou, ktorá svojimi dvormi vytvára funkčný protipól verejnej, novovytvorenej ulici. Všetky objekty sú uložené v severo-južnej orientácii a architektonický výraz diela podčiarkuje hmota s pílovitou štruktúrou.

Comments are closed.