Marine_Torpilleur_Military_1183-320_50_case back

More času

More a presný čas sú dve úzko súvisiace veci. Meranie času bolo dôležité pre navigáciu na mori a umožnilo masový rozvoj moreplavby a kolonializmu. A práve námorné chronometre priniesli technológie, ktoré sa využili aj v náramkových hodinkách. Mnohí výrobc ...