Ako fungujú aukčné siene

Chcete predať niečo hodnotné? Aukčné domy sú zrejme tým najkomfortnejším priestorom, v ktorom sa dajú zobchodovať naozaj hodnotné skvosty. Často sú za nimi neuveriteľné príbehy, ktorých kľúčovou súčasťou sú obrovské peniaze.

Aj deka po starkej môže byť miliónová

Neveríte? Stačí, aby bola niečím jedinečná. Taký je skutočný príbeh životom ťažko skúšaného Lorena Krytzera z americkej Kalifornie. Muž počas aukcie v júni 2012 získal za deku po starej mame 1,5 milióna amerických dolárov a tak sa za neuveriteľných 77 sekúnd stal milionárom. Deka sa zároveň stala jedným z najdrahších predmetov, aké sa v dotknutom aukčnom dome vydražili. Pri jej testovaní sa prišlo na to, že výnimočnou je práve látka, z ktorej je deka utkaná. Tvoril ju jeden z najkvalitnejších a najvzácnejších materiálov, pričom deku používal sám náčelník kmeňa Navajo.

Z čoho aukčný dom profituje

Tie najväčšie, ako sú Sotheby´s, či Christie´s, sa väčšinou špecializujú na konkrétnu komoditu. Spravidla však platí, že aj aukčné domy, ktoré majú svoj predmet činnosti ohraničený, sa snažia reagovať na možnosti, ktoré trh ponúka.

Ak niečo skutočne hodnotné a mimoriadne jedinečné aukčnému domu ponúknete, musíte mať na pamäti, že to rozhodne nebude zadarmo. Každá aukčná sieň totiž z niečoho žiť musí, pričom zdrojom ich zisku je provízia. Nielen tá, ktorú má z predaja a dostáva ju od predávajúceho, ale aj aukčná provízia, ktorú inkasuje od vydražiteľa. Aukčný dom je v praxi sprostredkovateľom medzi predajcom (majiteľom diela) a kupujúcim. Je potrebné si však uvedomiť, že ide o výhodný obchod pre všetky strany, a to aj napriek tomu, že každý zo zainteresovaných musí za zrealizovaný obchod aukčnej sieni zaplatiť. 

Služby, za ktoré sa platí

Aukčná sieň inkasuje peniaze za služby, ktoré sú pre uzatvorenie dobrého obchodu nevyhnutné. Aukčný dom pre majiteľa zabezpečí viacero záujemcov, čím sa napĺňa predpoklad, že za predmet dražby môže pri súboji viacerých ponúk zinkasovať najvyššiu možnú predajnú sumu. Z hromadného aukčného predaja však profituje aj kupujúci. Ceny sa nestanovujú odhadom, ale porovnaním s inými verejnými predajmi. Navyše, predkladané predmety dražby sú umelecko-historicky, technologicky a obchodne zhodnotené, popísané odborne a tiež v prípade potreby zreštaurované. Aj toto všetko zahŕňajú služby seriózneho aukčného domu.

Iste, žiadna aukčná sieň na svete neručí za pravosť ponúkaných vecí, či absolútnu korektnosť a kompletnosť ich popisu v katalógu. To je však len otázka právneho statusu jej existencie. V prípade, že sa dodatočné výhrady ukážu ako vážne a opodstatnené, seriózny aukčný dom sa nebráni vráteniu peňazí. Samozrejme, že čas na prípadné námietky voči vydraženému dielu je limitovaný.

Bez zmluvy to nejde

Je nutné si uvedomiť, že aj keď všetky aukčné domy fungujú v podstate na rovnakom princípe, isté odlišnosti v pravidlách ich fungovania sú podmienené aj zákonmi krajín, v ktorých pôsobia. Vždy je však každý obchod ošetrený zmluvou, ktorá má aukčný dom ochrániť aj pred prípadnými finančnými stratami. Napríklad, keď od predaja odstúpi predávajúci, alebo keď kupec nedokáže plne uhradiť v stanovenom čase vydražený predmet, aukčný dom si účtuje poplatky, aby ani na nezrealizovanom obchode neprerobil.

Dražobný poriadok kopíruje platnú legislatívu

Azda najdôležitejším v procese dražby je dražobný poriadok, ktorý je spravidla identický pri každom aukčnom dome. Vychádza z platnej obchodnej legislatívy a napríklad ten slovenský sa iba málo líši od iných vo svete. Rozdiely sú napríklad len v spôsobe navyšovania ceny počas aukcie a vo výške provízie. Podstatný rozdiel medzi slovenským aukčným domom a Sotheby´s je v tom, že kým v Sotheby´s je vyvolávacia cena (štartovacia cena) tajná, na Slovensku je zákonnou povinnosťou jej zverejnenie v aukčnom katalógu.

Aukčný katalóg je akousi orientačnou mapou pre potencionálneho záujemcu o kúpu draženého predmetu. Obsahuje graficky spracovaný, očíslovaný, číselne zoradený zoznam ponúkaných vecí a ich reprodukcií. Pri každom predmete nájdete základný odborný popis. Najdôležitejším údajom je však vyvolávacia cena predmetu.

Viac ako aukčný katalóg je predaukčná výstava

Katalóg síce patrí k povinnej výbave dražiteľa, vždy by mal byť ale vnímaný len ako pomôcka. Oveľa dôležitejšia pre kúpu z pohľadu dražiteľa je fyzická obhliadka vytipovaného diela. Podľa zákona je totiž aukčná sieň povinná najmenej 4 dni pred ohlásenou aukciou umožniť prehliadku ponúkaných vecí na mieste uvedenom v aukčnom katalógu. Predaukčná výstava sa od iných výstav líši len v dvoch bodoch – pri dielach nenájdete popisy, iba čísla a je odporúčané dotýkať sa vystavených vecí. Jednoducho, aby ste nemali pocit, že kupujete mačku vo vreci.

A následne sa už môže začať samotná aukcia, licitácia a konečné stanovenie ceny, ktoré ma tiež svoje pravidlá. Aktuálne je možné dražiť napríklad aj po telefóne či online cez internet. Dôležité rozhodnutie je iba na vás, ku ktorej možnosti sa prikloníte. Pre všetky však platí, že neznalosť zákona alebo dražobného poriadku nastaveného podľa aktuálnej legislatívy, neospravedlňuje.

 

Comments are closed.