REPORT TOHO NAJLEPŠIEHO ZO SVETA LUXUSU

Počet Slovákov, ktorí svoje voľné zdroje zhodnocujú prostredníctvom dlhodobého investovania, z roka na rok rastie. Ešte stále však na Slovensku v tomto smere výrazne zaostávame za európskym priemerom, nehovoriac o Spojených štátoch. Práve investície sú pritom jedným zo spôsobov, ako reálne zhodnotiť svoj majetok, na rozdiel od klasického sporenia, kde sú výnosy po očistení o infláciu z dlhodobého hľadiska spravidla záporné. O tom, ako postupovať, aby naše peniaze začali skutočne zarábať, sme sa rozprávali so Stanislavom Pánisom, analytikom J&T Banky.

1. Ako vnímate vzťah Slovákov k investíciám? Sme skôr konzervatívni alebo, naopak, radi riskujeme?

Slováci narábajú s voľnými peniazmi konzervatívne. Preferujú istotu sporenia, kde majú garantovaný, dopredu známy výnos. Približne až tri štvrtiny finančného majetku máme uložené v sporiacich produktoch, čo je jedno z najvyšších čísel v rámci eurozóny. Aj v rámci II. dôchodkového piliera je väčšina peňazí alokovaná v konzervatívnych sporiacich riešeniach. Len máloktorá slovenská domácnosť si však uvedomuje, že výnosy zo sporenia sotva pokryjú mieru inflácie, teda stratu kúpnej sily peňazí. Celosvetové štatistiky za ostatné storočie pritom hovoria jasne – ten, kto sporil, reálne prišiel o peniaze. Inak povedané – schudobnel.

2. Čo by sme mali robiť, aby naše peniaze začali reálne zarábať?

Utiecť od sporenia najďalej, ako sa dá, a začať investovať. Ide o jeden z osvedčených spôsobov, ako reálne zhodnotiť svoj majetok. Z dlhodobého hľadiska to platilo a platí napriek niekoľkým obdobiam vojen, revolúcií, kríz a neistôt spojených s rizikom rozpadu finančného systému, ktoré spôsobili hlboké poklesy akciových búrz či dlhopisových trhov. Ak bude Slovák averzný voči riziku investovať dlhodobo, takýchto rizikových turbulentných období spojených s veľkými výkyvmi cien investičných inštrumentov sa obávať nemusí. Predstavujú skoro bezvýznamnú korekčnú periódu rastového trendu a sú prirodzenou vlastnosťou spätou s investovaním. Platí, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že peniaze vložené do akcií alebo do dlhopisov prinesú kladný reálny výnos. V systéme, kde si centrálne banky pod stabilnou cenovou hladinou predstavujú zväčša permanentnú dvojpercentnú infláciu,platí v prípade sporenia prakticky presný opak.

3. Ak sa rozhodneme investovať svoje voľné finančné prostriedky, ako by sme mali postupovať?

Pri rozhodovaní o investovaní do akýchkoľvek cenných papierov je dôležité, aby sme mali jasne stanovený investičný cieľ, horizont a rovnako aj predstavu o miere rizika, ktoré sme ochotní podstúpiť. Na základe týchto parametrov si môže investor zostaviť svoje optimálne investičné portfólio. Skúsení a zodpovední investori si robia najskôr, takpovediac „domáce úlohy“ v podobe hĺbkových analýz. Dnes sa však investovanie stáva čoraz dostupnejším aj vďaka tomu, že nám s týmito „úlohami“ vedia pomôcť odborníci. Pripomínam, investovanie neznamená, že nevyhnutne musíme vložiť všetky voľné zdroje na akciové trhy. Mali by sme ich diverzifikovať s cieľom rozložiť riziko. Ak vezmeme do úvahy dlhodobé štatistiky, tak napríklad balansované portfólio, ktoré obsahuje 40 percent akciových inštrumentov so 40-percentnou expozíciou voči dlhopisom pri 10 percentách hotovosti, sa zhodnotilo ročne v priemere o sedem percent. Predpokladajme, že portfólio finančného majetku priemerného Slováka, ktoré takmer neobsahuje investície, dosahuje ročné zhodnotenie maximálne tri percentá. To by znamenalo, že balansované portfólio zarobí už po 13 rokoch to, čo bežné sporenie po 30 rokoch. Alebo, inak povedané, portfólio priemernej slovenskej domácnosti zarobí po 30 rokoch zhruba trojnásobne menej ako balansované portfólio. Ukazuje sa teda, že naším najväčším rizikom vo finančnej oblasti je byť opatrný. Ak majú peniaze skutočne pracovať v náš prospech, mali by sme sa zamyslieť nad väčším podielom investícií a nad znížením konzervatívnejších vkladov vo svojom finančnom majetku. Expozícia voči akciám či dlhopisom je napriek ich vyššej volatilite výhodnejšia ako sporenie.

4. Svet finančných trhov je však pre mnohých veľkou neznámou a vzbudzuje rešpekt. Je investovanie vhodné skutočne pre každého?

Investovanie určite nie je len zábavkou bohatých. Investovať už dnes môže prakticky každý, kto má nejaké voľné finančné prostriedky. Ako som už naznačil, nemusíme byť pritom expertom dobre sa orientujúcim na finančných trhoch. V súčasnosti veľa Slovákov zisťuje, že jednou z najlepších možností, ako začať s investovaním, je nákup podielových fondov, kde peniaze spravujú profesionáli. Správcovia fondov im dokážu efektívne pomôcť maximalizovať výnosy a vhodne rozložiť riziko. Nikdy nie je neskoro, aby sme zmenili vietor v plachtách a zo sveta konzervatívneho sporenia vstúpili do sveta investícií na akciové a dlhopisové trhy. Čím skôr sa tak stane, tým viac zhodnotíme svoje zdroje v nasledujúcich rokoch, a to nad úroveň inflácie, čo v konečnom dôsledku prispeje k rastu našej životnej úrovne. Preto niet na čo čakať. Správny čas na investovanie je práve teraz.

www.jtbanka.sk
SR
Vydanie JAR 2017