REPORT TOHO NAJLEPŠIEHO ZO SVETA LUXUSU

Viete správne investovať? Nechajte si poradiť. Privátne bankovníctvo má na Slovenku rastúci trend, rovnako aj objem peňazí, ktoré privátni bankári svojím klientom spravujú. A tom ako sa vyvíja privátne bankovníctvo a kedy by ste mali začať rozmýšľať o privátnom bankárovi sme sa rozprávali s Mgr. Marekom Neckárom, riaditeľom odboru privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s.

Ako sa v súčasnosti vyvíja privátne bankovníctvo?

V prostredí nízkych úrokových sadzieb čelia privátne bankovníctva viacerým výzvam ako uspokojiť nároky svojich klientov. Výnosy, ktoré klienti dosahovali pred niekoľkými rokmi je dnes nemožné dosiahnuť. Samozrejme, naďalej platí pravidlo, že vyšší výnos je vždy spojený s vyšším rizikom. 

Ďalšou výzvou pre privátne bankovníctvO je zavedenie smernice o Trhoch s finančnými nástrojmi – MiFID II, ktorá výrazným spôsobom ovplyvňuje poskytovanie finančných služieb klientom.

Má počet klientov, ktorí využívajú privátneho bankára, stúpajúcu tendenciu?

Podľa posledných štatistík je počet klientov využívajúcich služby privátneho bankovníctva  stúpajúci. Zároveň stúpa aj objem prostriedkov, ktorý týmto klientom privátne bankovníctva spravujú.

Kedy by mal klient začať rozmýšľať o privátnom bankárovi?

Limitujúcou podmienkou pre vstup do privátneho bankovníctva je objem prostriedkov. Pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky to je 400tis EUR. Samozrejme, ak sa klient rozhodne investovať, odporúčam mu obrátiť sa na odborníkov v banke, bez ohľadu na objem.

Ako vyzerá typický klient privátneho bankovníctva v Tatra banke.

Typickým klientom privátneho bankovníctva je  úspešný podnikateľ alebo manažér. Využívanie služieb privátneho bankovníctva je pre nich úplnou samozrejmosťou. Ak by som ho mal charakterizovať jedným slovom asi by som povedal – náročný. Každá neštandardná požiadavka klienta je pre nás výzva a jej splnenie posúva naše hranice.

Aké investície sú pre vašich klientov atraktívne?

Každý klient je individuálny. Nehovoril by som o atraktívnosti produktov. Čo je pre niekoho atraktívne nemusí byť vhodné pre iného klienta a naopak. Vo všeobecnosti však platí, že na Slovensku pretrváva konzervatívny prístup k investovaniu. 

Ako vyzerá vzťah  klient – privátny bankár?

Vzťah medzi privátnym bankárom a klientom sa tvorí niekoľko rokov. Tvorí sa pozitívnymi skúsenosťami s kvalitou poskytovaného servisu vo všetkých oblastiach privátneho bankovníctva. Privátny bankár je najdôležitejším pri jeho budovaní. Jeho práca je veľmi náročná ale zároveň aj jedna z najkrajších akú poznám. Rokmi sa stáva, že vzťah privátny bankár – klient prerastie do priateľstva.

Orientujú sa vaši klienti len do obchodov s akciami, cennými papiermi, alebo aj na investícií do umenia, veteránov, diamantov, zlata?

Je to veľmi individuálne. Investície do umenia, veteránov, diamantov začínajú skôr vzťahom k tomuto typu komodity, až sekundárne si klienti uvedomujú možné zhodnotenie takéhoto typu investovania.

V čom je Tatra banka iná v porovnaní s inými bankami, ktoré ponúkajú privátne bankovníctvo?

Tatra banka začala ponúkať službu privátneho bankovníctva na Slovensku ako jedna z prvých bank. Spravuje aktíva svojich klientov vo výške  viac ako 2 mld EUR. Klientom prinášame jedinečné inovácie, ako sú MobileSign, AllExclusive, Art Consulting. Privátne bankovníctvo Tatra banky je lídrom v segmente privátneho bankovníctva na Slovensku. Uvedenú dominanciu Privátneho bankovníctva Tatra banky potvrdili viaceré renomované magazíny – World Finance, Global Finance a The Banker.