REPORT TOHO NAJLEPŠIEHO ZO SVETA LUXUSU

Season Report

Inzercia Ing. Jana Zrubcová, zrubcova@4ma.sk, mob.: 0905 809 603, tel.: +421 2 52 92 32 22

Adresa redakcie Season Report, Obchodná 22/A, 811 06 Bratislava, office@4ma.sk , mob.: 0905 809 603,  tel.: +421 2 52 92 32 22, fax:+421 2 52 92 32 22

Adresa vydavateľa 4MA.MEDIA, s.r.o., Obchodná 22/A, 811 06 Bratislava